Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

2013 Skokie Festival of Cultures - 23 rn annual / 2013 Skokie festival kultúr - 23. výročie

2013 Skokie Festival of Cultures - 23 rn annual / 2013 Skokie festival kultúr - 23. výročie
Termín: 18.05.2013 - 19.05.2013
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Skokie, Illinois, USA , (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.skokieculturefest.org
www.youtube.com/watch?v=aAFORHZt99I&NR=1&feature=endscreen
www.youtube.com/watch?v=ZI8-PHUjKoI

Popis

2013 Skokie Festival of Cultures - 23 rn annual
2013 Skokie festival kultúr - 23. výročie

May 18 & 19, 11 a.m. to 7 p.m.
Oakton Park, 4701 West Oakton St., Skokie, Illinois

Since its inception in 1991, the Skokie Festival of Cultures has become one of the premier ethnic festivals in Illinois, attracting more than 380,000 visitors and dozens of cultures, all representing Skokie's tremendous diversity.

Please join us for this free 'Tour of the World,' where you and your friends and family will enjoy two days of ethnic folk music and dance, a wide range of food, unique arts and crafts, international children's games, Binny's International Beer Tasting, a merchandise bazaar, and dozens of cultural booths and displays.

The Skokie Festival of Cultures is a winner of state and national art event programming awards and is supported by the Illinois Arts Council — as well as by local public agencies, service groups and corporate sponsors.

Participating Cultures:
Armenian
Assyrian
Bangladeshi
Belizean
Bosnian
Bulgarian
Chinese
Croatian
Cuban
Czech
Filipino
German
Haitian
Hellenic
Indian
Indonesian
Irish
Israeli
Italian
Jamaican/West Indian
Japanese
Korean
Laotian
Latinos in Skokie
Luxembourgian
Mexican
Norwegian
Pakistani
Polish
Russian
Slovakian
Swedish
Thai
Tibetan
Turkish
United States

******************************************************************************************
2013 Skokie Festival of Cultures - 23 rn annual
2013 Skokie festival kultúr - 23. výročie

May 18 & 19, 11 a.m. to 7 p.m.
Oakton Park, 4701 West Oakton St., Skokie, Illinois

Od svojho založenia v roku 1991, festival Skokie kultúr sa stal jedným z popredných etnických festivaloch v Illinois, ktorý priťahuje viac ako 380.000 návštevníkov a desiatky kultúr, všetko predstavuje Skokie je veľmi rozmanité.

Pridajte sa k nám na tejto bezplatnej "Tour of the World", kde vy a vaši priatelia a rodina bude mať dva dni etnickej ľudovej hudby a tanca, široká škála potravín, jedinečné umenie a remesiel, zápasy Medzinárodná detské, Binny je medzinárodná ochutnávka piva , tovar bazár, a desiatky kultúrnych stánkov a displeja.

Festival Skokie kultúr je víťazom štátnych a národných umeleckých slávnostného odovzdávania cien programovanie a je podporovaný Illinois Arts Council - rovnako ako miestnych verejných orgánov, skupín služieb a firemných sponzorov.

Participating Cultures:
Armenian
Assyrian
Bangladeshi
Belizean
Bosnian
Bulgarian
Chinese
Croatian
Cuban
Czech
Filipino
German
Haitian
Hellenic
Indian
Indonesian
Irish
Israeli
Italian
Jamaican/West Indian
Japanese
Korean
Laotian
Latinos in Skokie
Luxembourgian
Mexican
Norwegian
Pakistani
Polish
Russian
Slovakian
Swedish
Thai
Tibetan
Turkish
United States

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny