Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

10. Dolnozemský jarmok v Békešskej Čabe 2018

10. Dolnozemský jarmok v Békešskej Čabe 2018
Termín: 07.07.2018
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Békešská Čaba (Zahraničie - Maďarsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs

Popis

10. Dolnozemský jarmok v Békešskej Čabe 2018

10. Dolnozemský jarmok sa bude konať v rámci osláv 300. výročia znovuzaloženia Békešskej Čaby Slovákmi a Dňa Slovákov v Maďarsku (DSM) v sobotu 7. júla 2018 na hlavnom námestí a vo dvore Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe v Maďarsku.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny