Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň Petrovca 2018

Deň Petrovca 2018
Termín: 25.05.2018 - 27.05.2018
Téma: KULTÚRA | JARMOKY, TRHY a HODY | PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV | SLÁVNOSTI a FESTIVALY | DNI OBCE a MESTA | VARENIE a PEČENIE DOBRôT | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Báčsky Petrovec, Vovjodina, Srbsko, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.petrovec.org.rs

Popis

Deň Petrovca 2018

Námestie slobody, Dvor Miestneho spoločenstva Petrovec, športové ihriská ...

PROGRAM OSLÁV DŇA PETROVCA
25. – 27. mája 2018

Piatok 25. mája

10.00 – Súťaže penzistov v šachu, šípkach a biliarde, Združenie penzistov Petrovec
18.00 – Otvorenie výstavy obrazov Čaro štetca 7, Združenie petrovských výtvarných umelcov
18.30 – Otvorenie výstavy poštových známok Dni filatelie Petrovca 7 Spolku filatelistov Petrovec, Knižnica Štefana Homolu

19.00 – Slávnostná akadémia Rady Miestneho spoločenstva Petrovec,
veľká sieň Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec
Pripomíname si:
•130 rokov od narodenia Samuela Štarkeho
•100 rokov od zakončenia 1. svetovej vojny
•95 rokov futbalu v Petrovci
•90 rokov volejbalu v Petrovci
•50 rokov pôsobenia STK Mladosť
18.00 – Koncert Komorného zboru Musica viva a hosťujúcich zborov, Slávnostná sieň Gymnázia Jána Kollára
20.30 – Úplný Gogoľ, Divadlo VHV Petrovec, réžia Marína Dýrová, SVD – javisko

Nádvorie MS Petrovec
18.00 – Ľudová veselica – hudobná skupina Struhárovci a Kováč


Sobota 26. mája

9.00 – 16.00 – Stánkový predaj a prezentácia činnosti spolkov a združení, Námestie slobody a Ulica maršala Tita
12.30 – 15.00 – Kultúrno-umelecký program: FS PU Včielka, FS ZŠ Jána Čajaka, KUS Petrovská družina, FS Petrovčan YMCA
10.00 – 24.00 – Predaj svadobnej kapusty na nádvorí a predajná výstava tort, Spolok petrovských žien
10.00 – 16.00 – Predajná výstava kvetín, sadeníc a kríkov, Park Mateja Čániho
10.00 – 12.00 – výtvarný tábor žiakov základných škôl z územia obce v organizácii Združenia petrovských výtvarných umelcov, Park Zuzky Medveďovej
Nádvorie Miestneho spoločenstva Petrovec
12.00 – 18.00 – Súťaž o najlepšiu čerstvú klobásu
– Súťaž o najlepšiu údenú klobásu
– Súťaž o najlepšiu domácu pálenku
12.00 – Ľudová veselica – hudobná skupina LM

Športovo-rekreačné stredisko Vrbara
9.00 – 15.00 – Futbalový turnaj kohútikov (ročník 2007)
16.00 – Futbalový zápas veteránov FK Mladosť – FK Dubová (SK)
Športová hala ZŠ Jána Čajaka
15.00 – 20.00 – VK Mladosť: turnaj vo volejbale pre ženy
Združenie drobnochovateľov (Ul. chmeľová 20)
11.00 – 16.00 – Súťaž o najlepší králičí paprikáš Zlatý kotlík a predaj paprikáša

Nedeľa 27. Mája

Kanál DTD pri rybárskej chate
8.00 – Súťaž žiakov ZŠ Jána Čajaka v love rýb na plavák
11.00 – Predaj rybacích špecialít
Združenie drobnochovateľov
8.00 – Predajná výstava a burza drobných zvierat
Lovecký dom v Lesíku
9.00 – Súťaž v streľbe do hlinených terčov
11.00 – Ukážka prác vo včelíne, Združenie včelárov Včela, Lesík
Evanjelický chrám Boží
9.30 – Príležitostné služby Božie ku Dňu Petrovca
Telocvičňa ZŠ Jána Čajaka
10.00 – STK Mladosť: turnaj v stolnom tenise, Memoriál Jaroslava Báďonského
Baptistický chrám Boží
17.00 – Príležitostné služby Božie ku Dňu Petrovca
Športová hala ZŠ Jána Čajaka
17.00 – ŠK Mladosť: otvorený šachový turnaj Obce Báčsky Petrovec
Športovo-rekreačné stredisko Vrbara
17.00 – Futbalový zápas: FK Mladosť Petrovec – FK Mladost Turija
Slovenské vojvodinské divadlo
20.30 – Zmizni od svojej ženy (C.Rai), OD KC Kysáč, réžia Ján Privizer, velká sála

Počas osláv Dňa Petrovca môžete návštíviť:
– Galériu Zuzky Medveďovej, výstavu Sane Stvorcovej
– Najstarší dom v Petrovci
– Spolok petrovských žien, výstavu V sedliackom dome

Organizačný výbor

Báčsky Petrovec

Prví Slováci sa do Petrovca prisťahovali v roku 1745, a to na vtedajšie tzv. futocké panstvo, ktoré patrilo od roku 1744 Čarnojevićovcom a do ktorého patrili mestečko Futog a dediny Petrovec, Hložany, Kysáč, Rumenka, Begeč. Roku 1745 na príkaz Mihajla Čarnojevića, majiteľa málo obývaného futockého panstva, priviedol sem Matej Čáni, slobodník z Málinca, asi dvetisíc Slovákov, ktorí sa usadili v osade Petrovec, kde vtedy podľa údajov starých matrík žilo devätnásť srbských rodín.

Boli to Slováci prevažne z južnej oblasti stredného Slovenska, najmä z Novohradskej a Hontianskej stolice, ale staré zápisy a priezviská svedčia o tom, že medzi nimi boli aj obyvatelia z Liptovskej, Oravskej a Turčianskej stolice, ktorí sa v predchádzajúcich migráciách obyvateľstva dočasne usadili v Novohradskej alebo Peštianskej stolici.

Po vydaní Tolerančného patentu sa sem nasťahovali Slováci z Peštianskej, Zvolenskej, Novohradskej a Turčianskej stolice. Tolerančný patent je dokument zo dňa 13. októbra 1781[1], ktorým cisár Jozef II. vyhlásil obmedzenú náboženskú slobodu a občiansku rovnoprávnosť pre stúpencov evanjelického, augsburského (luteránskeho), reformovaného helvétskeho (kalvínskeho) a pravoslávneho (ortodoxného) vyznania s rímskymi katolíkmi. Dôvodom bola najmä snaha podporiť hospodársky rozvoj krajiny využitím potenciálu aj stúpencov nekatolíckych náboženstiev. Týmto patentom sa prakticky skončila protireformácia v Habsburskej monarchii. Hneď po príchode do Petrovca si Slováci založili školu (1745), v ktorej sa konali aj služby Božie. V tom čase vynakladali Slováci evanjelického vierovyznania veľké úsilie, aby si zachovali vierovyznanie, pre ktoré opúšťali starú vlasť.

Podľa sčítania obyvateľov z roku 2002 žilo v Báčskom Petrovci 6727 obyvateľov. Je to menej ako pri sčítaní v roku 1991, keď tu bolo 7229 obyvateľov. Väčšinu obyvateľov Báčskeho Petrovca tvoria Slováci – 82,4 %, čiže 5549 osôb. Za Slovákmi nasledujú Srbi, oveľa menej je Chorvátov, Maďarov, Čiernohorcov, Rómov, Rusínov a iných. Väčšina obyvateľov Báčskeho Petrovca sa hlási k evanjelickej a. v. cirkvi, tiež baptistickej cirkvi a iným cirkvám.

Báčsky Petrovec je historickým, kultúrnym a vzdelávacím centrom vojvodinských Slovákov, o čom svedčí rad vzdelávacích a kultúrnych ustanovizní, ktoré v ňom sídlia už dlhé desaťročia, ba aj storočia. Žilo a pôsobilo tu veľa významných osobností rôznych kultúrnych a umeleckých zameraní, ktorí zanechali hlboké stopy v kultúre tunajších Slovákov a tak je to aj v súčasnosti.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies