Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Novobanský jarmok 2018

Novobanský jarmok 2018
Termín: 28.09.2018 - 29.09.2018
Téma:
Miesto konania: Nová Baňa (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.novabana.sk

Popis

Novobanský jarmok sa uskutoční v dňoch 28.09.2018 - 29.09.2018.

Žiadosti na predaj na Novobanský jarmok mesto prijíma do 31.08.2018.Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!
Adresa na zasielanie žiadostí: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa.

Žiadosť o povolenie na predaj na jarmoku je dostupná v priložených súboroch www.novabana.sk spolu s požadovanými prílohami a predajcovia sú povinní žiadosť zaslať podpísanú v listinnej podobe (t. j. poslať poštou alebo doručiť osobne), inak sa považuje za nedoručenú!

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny