Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Dobšinského rozprávkový Gemer 2018

Dobšinského rozprávkový Gemer 2018
Termín: 24.10.2018 - 26.10.2018
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE | RôZNE +++
Miesto konania: Rimavská Sobota (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.domkultury-rs.sk

Popis

Dobšinského rozprávkový Gemer 2018

Dobšinského rozprávkový Gemer je tradičné podujatie venované zachovávaniu slovenskej ľudovej rozprávky vo všetkých podobách, ktorého cieľom je formovanie osobnosti a postojov detí a mladých ľudí, posilnenie príslušnosti k tradíciám, k regiónu, iniciovanie mladých začínajúcich autorov k tvorbe rozprávok a v neposlednom rade pripomenutie odkazu P. E. Dobšinského.

Program trojdňového podujatia pozostáva z aktivít adresovaných rôznym vekovým kategóriám: predstavenie Gulliverov denník, výtvarná tvorivá dielňa, vyhodnotenie literárnej súťaže, výchovný koncert v oblasti folklóru i prednáška, všetko na tému Ľudové inšpirácie v mravnom odkaze Dobšinského rozprávok.

Počas Dobšinského rozprávkového Gemera sa tradične vyhodnocuje regionálna autorská literárna súťaž v písaní rozprávok vo veršovanej podobe alebo v podobe prózy. Do súťaže sa zapájajú žiaci základných a stredných škôl z okresov Rimavská Sobota, Revúca, Poltár a Lučenec.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny