Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy 2018 Stará Ľubovňa

Vianočné trhy 2018 Stará Ľubovňa
Termín: 14.12.2018 - 15.12.2018
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Stará Ľubovňa (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.staralubovna.sk

Popis

Vianočné trhy 2018 Stará Ľubovňa

Vianočné trhy s kúltúrnym programom
Park na Nám. gen. Štefánika

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny