Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte 2018 Rimavská Sobota

Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte 2018 Rimavská Sobota
Termín: 25.09.2018 - 28.02.2019
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Rimavská Sobota (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.rimavskasobota.sk

Popis

Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte 2018 Rimavská Sobota

V utorok 25. septembra o 15.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte“, ktorá prostredníctvom zbierkových predmetov, fotografií a archívnych materiálov predstaví bohatú tradíciu baníctva a železiarstva v Gemeri-Malohonte od čias mladšej doby bronzovej až po súčasnosť.

Počiatky baníctva v Gemeri-Malohonte, na základe výsledkov archeologických výskumov, pravdepodobne siahajú do obdobia mladšej doby bronzovej. V 13. storočí sa stredobodom baníckej činnosti stal Sinec, z útrob ktorého sa dobývali ťažké kovy.

Začiatkom 19. storočia sa na Slovensku začalo s dobývaním mastenca. V roku 1871 bol na Slovensku prvýkrát objavený magnezit.

Následne v roku 1900 začala výstavba továrne na výrobu magnezitových tehál v lokalite Mútnik – Hnúšťa a v Hačave vznikla najmodernejšia magnezitová továreň v Rakúsko-Uhorsku.

Bohaté ložiská kvalitných rúd, hojnosť lesov a dostatok vodnej energie podmienili výrobu železa v Gemeri-Malohonte, čím sa zaradil k najvýznamnejším výrobcom surového železa a liatiny v Uhorsku.

Už začiatkom 40. rokov 14. storočia sa v dolinách Slovenského rudohoria začali objavovať prvé vyššie taviace pece šachtového typu – tzv. slovenské pece.

V roku 1881 vznikla Rimamuránsko-šalgotarjánsku železiarsku účastinnú spoločnosť, ktorá v roku 1883 začala stavať na svoju dobu moderný vysokopecný závod v Likieri s prvou koksovou vysokou pecou na Slovensku.

Návštevníci, okrem histórie baníctva a železiarstva v regióne, spoznajú prostredníctvom trojrozmerných predmetov a inštalácií samotnú prácu baníkov - pracovné postupy, náradie, bezpečnosť pri práci a odev. Výstava bude doplnená o ukážky železných rúd a nerastných surovín.

Výstava potrvá do 28. februára 2019.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny