Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Dni mesta a 38. Kubínsky jarmok 2019

Dni mesta a 38. Kubínsky jarmok 2019
Termín: 20.09.2019 - 21.09.2019
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Dolný Kubín (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.msksdk.sk

Popis

38. KUBÍNSKY JARMOK sa koná v dňoch 20. a 21. septembra 2019

Nakuknime na chvíľu do histórie nášho mesta. Medzníkom v dejinách Dolného Kubína je rok 1632, kedy riaditeľ Oravského komposesorátu Gašpar Illešházy za ročný poplatok 10 zl oslobodil jeho obyvateľov od vykonávania robotných povinností a povýšil ich na mešťanov. Privilégium pod pokutou prikazovalo obyvateľom Dolného Kubína stavať len pekné a úhľadné domy, opäť postaviť obecný špitál a školu. V závere privilégia sa hovorí o jarmokoch a trhoch, ktoré sa mohli podľa starších zvyklostí konať v nedeľu, ale len po skončení bohoslužieb.

Roku 1633 panovník Ferdinand II. vydal nové privilégium, ktorým Dolnému Kubínu okrem dovtedajších dvoch jarmokov povolil ďalšie dva slobodné výročné jarmoky. Privilégium uznalo aj týždenné trhy, konané každú nedeľu.

Takže to bola história, dosť vzdialená dnešnému obrazu Kubínskeho jarmoku.Tá nová sa začala písať pre 38 rokmi. Stalo sa už tradíciou, že prvý jarmočný deň je venovaný nielen občanom nášho mesta, ale i zástupcom partnerských miest. V rámci programu si v tento deň svoje nájdu takmer všetky vekové kategórie od mladých až po seniorov. Záver prvého dňa patrí jarmočnej párty, ktorá končí až neskoro v noci. Druhý deň si na svoje prídu hlavne deti a milovníci folklóru.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny