Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Wiens Ostermärkte / Viedenské Veľkonočné trhy 2019

Wiens Ostermärkte / Viedenské Veľkonočné trhy 2019
Termín: 03.04.2019 - 23.04.2019
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Viedeň (Zahraničie - Rakúsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.stadt-wien.at/freizeit/feste-feiertage/ostern/ostermaerkte.html
www.youtube.com/watch?v=p0gqKZ_XPlI

Popis

Wiens Ostermärkte / Viedenské Veľkonočné trhy 2019

Viac informácii nájdete na hore uvedených web stránkach.
Mehr Informationen finden Sie auf der oben genannten Webseiten.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny