Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Staroturiansky jarmok 2019 Stará Turá - 28. ročník

Staroturiansky jarmok 2019 Stará Turá - 28. ročník
Termín: 14.06.2019 - 15.06.2019
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Stará Turá (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.staratura.sk

Popis

XXVIII. Staroturiansky jarmok
14. júna 2019 v čase od 8,00 hod. do 19,00 hod.
občerstvenie na tržnici v čase od 8,00 hod. do 24,00 hod.
15. júna 2019 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny