Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Keltský Telegraf Púchov 2019 - 7. ročník

Keltský Telegraf Púchov 2019 - 7. ročník
Termín: 23.03.2019
Téma: RôZNE +++
Miesto konania: Púchov a okolie (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: puchovodedicstvo.sk/event/keltsky-telegraf-2019-puchov-a-okolie/?instance_id=1331
www.keltskytelegraf.cz/mapa-keltskeho-telegrafu
www.youtube.com/watch?v=SqOhUwMpboY

Popis

Keltský Telegraf Púchov 2019 - 7. ročník

Pokúsme sa pomocou signálu spojiť ľudí na rôznych miestach ako to robili Kelti.

KEDY: 23.3.2019 o 19:30 hod.

KDE: vrcholy kopcov v okolí Púchova

Siedmy ročník telegrafu je spojený s jarnou rovnodennosťou a chceme si takýmto spôsobom zaspomínať na toto etnikum, ktoré výrazne ovplyvnilo celú Európu vrátane nášho Púchovského regiónu kde po splynutí s kmeňmi Kotínov vytvorili unikátnu "Púchovskú kultúru". Keltský telegraf symbolizuje spojenie prítomnosti s minulosťou, človeka s prírodou a ľudí navzájom.

Pomôžte rozšíriť sieť Keltského telegrafu na území Slovenska. Stanete sa aktívnym signalizátorom, ktorý bude mať na starosti prijímanie a odosielanie signálu pomocou svetlíc alebo ohňa. Signalizátor nemusí byť sám, môžu byť viacerí.

Zaregistrujte svoje stanovisko na https://www.keltskytelegraf.cz/registrovat,
alebo nám napíšte na mail: info@mrtvakost.sk

Navrhované neobsadené stanovištia (máte záujem? napíšte nám)
* Hviezda
* Keblie
* lúka medzi Keblím a Streženiciami
* lúka nad Novými Nosicami
* rozhľadňa Dohňany

Na každom kopci/stanovišti si „posádky“ zabezpečujú program sami a zväčša sa jedná o posedenie pri vatre. OZ MŔTVA KOSŤ zabezpečuje každoročne na stanovisku „púchovská skala“ vlastný program s hudbou, kormou a gulášom.

Na PÚCHOVSKEJ SKALE vás čaká:
* korma (nápoj)
* hudba
* vatra
* posedenie pri ohni až do rána
* keltský rituál SUMBEL
* telegrafovanie (svetlica a zapálenie signalizačnej vatry)
+ ďalší program

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny