Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Morena Levice 2019

Morena Levice 2019
Termín: 16.04.2019
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Levice (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.levice.sk

Popis

Morena Levice 2019

Podujatie sa organizuje dňa 16.4.2019 o 9,00 h v CK JUNIOR.

Výchovné pásmo pre deti materských a základných škôl s dôrazom na uchovávanie a rozvíjanie národných, duchovných tradícií nášho ľudu.

Výchovné pásmo vítania jari plné ľudových zvykov a tradícií v podaní detského folklórneho súboru Tekovanček.

Vstupné: 2,- € alebo 2 kultúrne poukazy.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny