Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Little KIDS Dance Group 2019 Laverton

Little KIDS Dance Group 2019 Laverton
Termín: 16.03.2019
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Laverton, Victoria, Australia (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/SlovakSocialClub.LudovitStur/

Popis

Little KIDS Dance Group 2019 Laverton

Usporiadateľ: Slovak Social Club "Ludovit Stur"

Sobota 16. marca 2019 o 14:30 UTC+11
Začiatok o 8 hodín · 24 °C Polooblačno

Slovak Social Club "Ludovit Stur"
105 Triholm Ave, Laverton, Victoria, Australia 3028

Hi all and welcome to the Little Kids Dance group for 2019! 👋

As this is the first year trialling this younger dance group, I though it would be good for me to outline what you can be expecting in the classes to come.

For this dance group the children are quite young (ages from 2-5yrs), so the lessons will be quite basic. I will be mainly focusing on the following aspects:

🔹️following instructions
🔹️basic hand-eye coordination activities
🔹️basic dance steps
🔹️lots of repetition
🔹️fun songs to keep them interested
🔹️social skills

The second half of the class will be combined with the older kids so the little ones get a feel for what's to come.

We will be focusing on perhaps one dance and one song for the whole year, this is more than enough for their young minds to comprehend!

Please be mindful, we want this to be a positive experience for all the children, so don't be too distressed if your little one doesn't quite click onto what's happening - they are still very little after all.

This is also my first time teaching a little kids dance group, and although I have had experience in running small groups of children, every group is different, so I would really appreciate your patience in these early days as we find our feet as a group 😊

Official start date for the Little Kids group will be 16th of March at 2.30pm and will go roughly for an hour. We will see how this works and if we need to adjust the time then we can do so accordingly.

If you have any questions please message me through Facebook or email me at m.nemcek@hotmail.com.

Looking forward to seeing everyone and starting off with a BANG! 🎆

Maryanne Nemcek

**********************************************************
Little KIDS Dance Group
Usporiadateľ: Slovenský sociálny klub "Ľudovít Štúr"

Sobota 16. marca 2019 o 14:30 UTC + 11
Začiatok o 8 hodín · 24 ° C Polooblačno


Ahojte všetci a vitajte v skupine Little Kids Dance pre rok 2019! 👋

Vzhľadom k tomu, že je to prvý rok skúšania tejto mladšej tanečnej skupiny, aj keď by bolo dobré, aby som načrtol, čo môžete očakávať v triedach, ktoré prídu.

Pre túto tanečnú skupinu sú deti pomerne mladé (vo veku od 2 do 5 rokov), takže hodiny budú celkom jednoduché. Budem sa zameriavať najmä na tieto aspekty:

🔹️podľa týchto pokynov
Iczákladné činnosti koordinácie „ruka-oko“
Základné tanečné kroky
Ofloty opakovania
Unfun piesne, aby ich záujem
Skillssociálne zručnosti

Druhá polovica triedy bude kombinovaná so staršími deťmi, takže tí najmenší dostanú pocit, čo príde.

Budeme sa sústrediť na snáď jeden tanec a jednu pieseň na celý rok, to je viac ako dosť pre pochopenie mladých myslí!

Prosím, majte na pamäti, že chceme, aby to bola pozitívna skúsenosť pre všetky deti, takže nebuďte príliš zúfalý, ak váš malý nezasiahne na to, čo sa deje - sú predsa len veľmi málo.

Toto je tiež môj prvý spôsob, ako vyučujem malú detskú tanečnú skupinu, a hoci som mal skúsenosti s prevádzkovaním malých skupín detí, každá skupina je iná, takže by som si naozaj vážila vašu trpezlivosť v týchto prvých dňoch, keď sa nachádzame ako skupina. 😊

Oficiálny dátum štartu skupiny Little Kids bude 16. marca o 14:30 a bude trvať zhruba hodinu. Uvidíme, ako to funguje, a ak potrebujeme upraviť čas, môžeme tak urobiť.

Ak máte akékoľvek otázky, napíšte mi cez Facebook alebo napíšte mi na m.nemcek@hotmail.com.

Tešíme sa na stretnutie s BANG! 🎆

Maryanne Nemcek

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny