Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Veľká noc v Gazdovskom dvore 2019 Turá Lúka

Veľká noc v Gazdovskom dvore 2019 Turá Lúka
Termín: 01.04.2019 - 05.04.2019
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Myjava - Turá Lúka (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: myjava.sk

Popis

Veľká noc v Gazdovskom dvore 2019 Turá Lúka

Zamestnanci Centra tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK a gazdiné z Gazdovského dvora Turá Lúka pripravili pre deti z materských a žiakov zo základných a stredných škôl od 1. do 5. apríla 2019 výchovno-vzdelávacie podujatie s názvom Veľká noc v Gazdovskom dvore Turá Lúka. Deti sa tu majú možnosť dozvedieť množstvo zaujímavostí o tradíciách pred veľkončným obdobím a počas Veľkej noci. Pôjde teda o rozprávanie o zvykoch a tradíciách počas veľkonočných sviatkov spojené so spievaním typických jarných piesní, pletením korbáčov, zdobením veľkonočných kraslíc a tradičným občerstvením. Vstupné je 1,50 €. V prípade záujmu o túto akciu sa môžete záväzne prihláste na uvedených kontaktoch:
Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava
tel.: 034/621 32 52, 0918 968 706
e-mail: eva.cmelova@ctk.tsk.sk

Prosíme Vás, aby si každé dieťa prinieslo na podujatie výduvok.

ZVYKY
V pradávnych dobách sa človek učil spoznávať prírodné javy a živly. Mnohé z nich si však nevedel vysvetliť a tak sa v ňom zrodila úcta k prírode a opakovaným prírodným úkazom. Z toho pramenili aj zvyky majúce svoj pôvod v pohanstve, ktoré sa viazali na jednotlivé cykly roka. Začínali sa zimným slnovratom, čo bol náznak zrodu nového života, víťazstva dňa nad nocou.

Slávnosť Moreny, predstaviteľky smrti, ktorá znázorňuje lúčenie so zimou a príchod jari – nového života, býva dva týždne pred Veľkou nocou na Smrtnú nedeľu. V minulosti mladé dievčatá vynášali Morenu, predstavujúcu zimu a choroby. Po obídení dediny vyniesli Morenu za dedinu, kde ju hodili do potoka, prípadne ju zapálili. To bol znak, že život zvíťazil na smrťou.

O týždeň neskôr – na Kvetnú nedeľu, dievky priniesli do dediny Letečko. Bola to stužkami, ručníkom a vajíčkami ozdobená halúzka, ktorá predstavovala zasa jar. Dievčatá s ňou obišli všetky domy, aby ľudia vedeli, že začala jar a mohli sa vrhnúť na poľnohospodárske práce. V každom dome dostali dievčatá od domácich vajíčko, prípadne dve. Kvetnou nedeľou zároveň začal i Veľkonočný týždeň zavŕšený Veľkonočným pondelkom a šibačkou.

„Šibi, ribi, masné ribi, kus koláča ot korbáča.
Kázal kadlec, aj kadlečka, abi dali tri vajíčka.
Jedno biele, druhé čierne a to tretie zafarbené.
To je moje potešenje.
Aj kus babi, abi boli naši radi.“

(Košariská, Priepasné)

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny