Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

15-jährigen Jubiläums des Ensembles Rozmarín / 15. jubileum súboru Rozmarín 2019 Wien

15-jährigen Jubiläums des Ensembles Rozmarín / 15. jubileum súboru Rozmarín 2019 Wien
Termín: 26.06.2019
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Viedeň, (Zahraničie - Rakúsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.skundwien.at
www.rozmarin.at

Popis

15-jährigen Jubiläums des Ensembles Rozmarín / 15. jubileum súboru Rozmarín 2019 Wien

15 Jahre slowakische Tradition in Wien
15. ročná slovenská tradícia vo Viedni

Herzliche Einladung zum Rozmarín-Jubiläum (ein Fest anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des Ensembles). Nähere Informationen sind in der Anlage. Eine Reservierung ist wegen beschränktem Platz und Buffet erforderlich!

Srdecne pozývam na oslavu 15. jubilea súboru Rozmarín. Viac informácií hore na plagáte. Rezervácia miest z dovodu obmedzeného poctu sedadiel a bufetu je potrebná!

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny