Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Večer autentického folklóru - predstavujeme Vám obec HRUŠOV 2019 Petržalka

Večer autentického folklóru - predstavujeme Vám obec HRUŠOV 2019 Petržalka
Termín: 18.10.2019
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Bratislava - Petržalka (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kzp.sk

Popis

Večer autentického folklóru - predstavujeme Vám obec HRUŠOV 2019 Petržalka

Dňa 18. 10. 2019 o 19:00 - 22:00 hod.

Vstupné:12,- (bz) EUR

Dom kultúry Zrkadlový háj

účinkujú: Folklórna skupina HRUŠOV, Ľudová hudba z Hrušova

Folklórna skupina HRUŠOV pracuje v rovno - mennej hontianskej obci nachádzajúcej sa na juhu Krupinskej planiny. Jej vznik siaha do obdobia rokov 50 rokov minulého storočia, kedy sa uskutočnili prvé verejné vystúpenia. S rôznymi prestávkami kolektív pôsobil pri Osvetovej besede , MNV a v súčasnosti pri Miestnom odbore Matice slovenskej a Obci Hrušov.Od prvopočiatku čerpala Fsk námety pre svoju činnosť z tradičných rodinných obradov, kalendárnych a pracovných obyčají s príslušným piesňovým a tanečným materiálom. Svoje umenie, ktoré Hrušovčania zdedili po svojich predkoch s úspechmi prezentovali na rôznych súťažiach a folklórnych prehliadkach v rámci okresu, kraja a Slovenska. Folklórna skupina účinkovala na mnohých festivaloch a folklórnych podujatiach doma /Východná, Detva, Myjava, Martin, Kokava n. R., Šahy, V. Krtíš, Lučenec, Krupina a pod./, ako aj v zahraničí /Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko, Francúzsko, Rakúsko, Rumunsko a Česká republika/. Bolo to aj množstvo vystúpení na lokálnych a obecných slávnostiach po širšom okolí. V súčasnosti je na vystúpeniach doprevádzaná ľudovou hudbou Hrušovskí pajtáši, Čardáš, alebo Hruška, prípadne hrušovskými harmonikármi. Kolektív organizačne pripravuje podujatia Hontianska paráda, Folklórny ples, Deň role, kultúrne popoludnia, zvykoslovné obrazy a v spolupráci so STV natočila niekoľko národopisných dokumentov.

V súčasnosti kolektív vedie Ján Hajdúch s aktívnou pomocou dlhoročného vedúceho Jána Brloša, Anny Sásovej, Anny Brlošovej a ďalších členov.

Na záver programu Vás pozývame na posedenie pri ľudovej hudbe a ochutnávke domácich špecialít

- ku vstupenke si treba "zakúpiť" v pokladni DK Zrkadlový háj vstupenku-miestenku s nulovou hodnotou na konkrétne miesto na posedenie v spoločenskej sále -

rozmiestnenie tu: http://www.kzp.sk/images/396_ss_raut_obratene.pdf

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies