Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Hontianska vínna cesta 2021 Dudince - 1. ročník

NOVÉ - - - Hontianska vínna cesta 2021 Dudince - 1. ročník
Termín: 25.06.2021 - 26.06.2021
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Dudince a región Hont (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kamzavinom.sk

Popis

Hontianska vínna cesta 2021 Dudince - 1. ročník

Región HONT otvára 25. - 26. júna 2021 svoje vinárske pivničky a vy sa tak môžete tešiť na 1. ročník podujatia Hontianska vínna cesta. Počas 2 dní budete mať príležitosť nazrieť do malých aj väčších vinárstiev, ochutnať lahodné vínka, regionálne dobroty a hlavne zažiť atmosféru vinohradov či miestami zabudnutých dediniek.

Vyvrcholením dvojdňovej oslavy vína bude zapálenie jánskych vatier, ktoré tak spoja všetky zapojené vinárstva.

Územie patrí do stredoslovenskej vinohradníckej oblasti. Je to rozmanitá vinohradnícka oblasť, ktorá sa tiahne od Hontu až po Gemer , t.j. oblasť na juhu stredného Slovenska, pri hraniciach s Maďarskom. Jednou časťou tejto vinohradníckej oblasti je Hontiansky vinohradnícky rajón, ktorý zahŕňa 13 vinohradníckych obcí a z nich sa 12 sa nachádza v našej miestnej akčnej skupine: Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Ladzany, Lišov, Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Sudince, Súdovce, Terany. Aj keď v súčasnosti nepatrí medzi kľúčové oblasti produkcie vína, má vynikajúce pestovateľské podmienky a má veľkú perspektívu.

Pôdne podmienky sú určované geologickým prevažne vulkanickým substrátom (andezity), na ktorom sa vytvorili úrodné andozeme. Pôdnym druhom sú ílovitohlinité až hlinité, čiže stredne ťažké pôdy. Podnebie sa vyznačuje miernymi teplotami a relatívne nízkym ročným úhrnom zrážok. Najkvalitnejšie vinohradnícke plochy sa nachádzajú na južných svahoch Krupinskej planiny.

Kelti vyrábali víno na našom území už v 6. st. p. n. l., svedčia o tom aj archeologické nálezy. Víno vyvážali ako luxusný tovar do severnejších oblastí. Po nich prichádzajú na toto územie Rimania a vinič hroznorodý sa začína pestovať intenzívnejšie. Prvá písomná zmienka o vinohradníctve v tejto oblasti pochádza z roku 1135, kedy kráľ Belo daroval dve vinice benediktínskemu kláštoru Bzovík.

V rozvoji vinohradníctva sa pokračovalo až do 13. storočia, kedy kvôli ničivému vpádu Tatárov bola väčšina vinohradov zničená. V 15. storočí po príchode kolonizátorov začalo pestovanie viniča mimoriadne rozkvitať.

V tomto období až 70 % celkového množstva vína predaného na Slovensku pochádzalo zo západného Slovenska a Hontu. Neskôr v 16. a 17. storočí, pravdepodobne pod vplyvom nerentability, sa od pestovania hrozna v tak veľkom geografickom rozložení upustilo a začiatkom novoveku sa u nás vinohradníctvo rozvíjalo už v obmedzenom regióne, v ktorom je známe aj dnes. Pokles vo vinohradníckej produkcii pokračoval po celú dobu 18. a 19.storočia aj pod vplyvom novozavlečených chorôb (pere-nospóra) a škodcov (fyloxéra) až do 20. rokov minulého storočia (obdobie hospodárskej krízy) a medzivoj­nového obdobia do 60. rokov.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny