Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slovaci v celej Australii 2022 Brisbane - konzulárny výjazd

Slovaci v celej Australii 2022 Brisbane - konzulárny výjazd
Termín: 19.01.2022 - 20.01.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Brisbane, Queensland, Australia, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/groups/310566435638064/permalink/5237875116240480/

Popis

Slovaci v celej Australii 2022 Brisbane - konzulárny výjazd

Slovenské veľvyslanectvo v Austrálii / Slovak Embassy in Australia

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY ORGANIZUJE KONZULÁRNY VÝJAZD DO BRISBANE

📆 Kedy: 19. a 20. januára 2022 v čase od 10:00 do 19:00 hod

📍 Kde: Československý klub v Brisbane, 25 Upfield St, Burbank QLD 4156

Účel: Zber pasových žiadostí žiadateľov, ktorým doklady vypršali, alebo majú vypršať do konca roka 2022.

Ďalšie úkony, ktoré môžeme realizovať:
✅ Odhlásenie z trvalého pobytu v SR (na mieste)
✅ Prevzatie iných skompletizovaných konzulárnych žiadostí: matričné žiadosti, žiadosti o osvedčenie štátneho občianstva, žiadosti o výpisy z registra trestov SR

📧📞 Prosíme záujemcov, aby sa s nami vopred spojili na e-mail: cons.canberra@mzv.sk alebo telefonicky +61 2 6290 2405, následne si zvolia presný termín a poskytnú svoje rodné číslo.

Uprednostníme žiadateľov, ktorých osobná dokumentácia vypršala alebo má vypršať do konca roka 2022. Ostatných žiadateľov budeme môcť vybaviť jedine v prípade, že nám zostane časový priestor.

Čas konania výjazdu je limitovaný priaznivými cestovateľskými podmienkami medzi Teritóriom hlavného mesta (ACT) a štátom Queensland.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny