Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Súťaž Trnavskohorská štrúdľa 2013

Súťaž Trnavskohorská štrúdľa 2013
Termín: 06.10.2013
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Trnavá Hora (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.trnavahora.sk

Popis

SÚŤAŽ TRNAVOHORSKÁ ŠTRÚDĽA 2013

Občianske združenie Spoločne pre obec, obec nám
a
Obec Trnavá Hora

vás pozývajú na súťaž Trnavskohorská štrúdľa 2013 do Domu kultúry v Jalnej.


Podmienky súťaže:

Zúčastniť sa môže každý občan Slovenskej republiky, trvalé bydlisko v Trnavej Hore nie je podmienkou.
Každý súťažiaci musí z každého druhu štrúdle doniesť 2 úhľadne nakrájané kusy cca 30 cm dlhé, bez okrajov, a odovzdá ich porote v deň súťaže, teda v nedeľu 6. októbra 2013, v čase od 12.00 do 13.00 hod.

Štrúdľa môže byť rôzna (ťahaná, váľkaná), s rôznorodou náplňou – fantázii sa medze nekladú.
Porota bude posudzovať ako chuťové kvality, tak aj vizuálnu stránku, teda vzhľad štrúdle, nakrájanie, spôsob servírovania a pod.

Štrúdle predložené do súťaže budú použité pre ochutávku členov poroty, v obmedzenom množstve pre ochutnávku návštevníkov, zostávajúca časť bude daná do predaja a výťažok z predaja bude rozdelený medzi všetkých účastníkov súťaže na refundáciu nákladov s prípravou štrúdle.

Hodnotiť sa bude podľa nasledovnej stupnice:
1 - dá sa jesť,
2 - uspokojivá,
3 - dobrá,
4 - lepšia,
5 - vynikajúca,
6 - najlepšia,
7 - supernajlepšia,
8 - noóóó, tak toto som ešte nejedol!!!

Hodnotenie vykoná odborná porota.
Členovia poroty sa nemôžu zúčastniť súťaže ako súťažiaci (ale môžu doniesť vzorky na ukážku, ako má poriadna štrúdľa vyzerať).

Pre troch najlepších súťažiacich v hodnotení odbornej poroty sú pripravené vecné ceny.
V kategórii návštevníckeho hlasovania bude vyhlásená jedna cena.

Výsledky súťaže budú vyhlásené 6. októbra 2013 cca o 17.30 (spolu s vyhlasovaním výsledkov Trnavohorskej tekvice) a budú prezentované na webstránke obce s uvedením mien súťažiacich.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny