Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Stavanie Mája a pálenie čarodejníc / May building and burning witches 2022 Melbourne

Stavanie Mája a pálenie čarodejníc / May building and burning witches 2022 Melbourne
Termín: 07.05.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Melbourne, Victoria, Australia, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/VodaFest/

Popis

Stavanie Mája a pálenie čarodejníc / May building and burning witches 2022 Melbourne

VodaFest - Czech and Slovak Association Inc.

AHOJ VŠETKÝCH KRÁSNYCH ĽUDÍ...!
Výbor Vodafestu s hrdosťou oznamuje MAYPOLE 2022!!
7. 5. 2022 v parku Šumava Peksa - uložte si termín!
Sledujte túto stránku pre viac podrobností!

VodaFest Czech and Slovak Festival je každoročné folklórne podujatie, ktoré predstavuje kultúrne bohatstvo dvoch komunít žijúcich v austrálskom Melbourne. Ide o jednodňovú oslavu tradícií s folklórnymi tancami, hudobnými vystúpeniami, prehliadkou národných krojov, ukážkami tradičného umenia a remesiel a ochutnávkou jedál a piva.
------------------------------------------------------------
Na sobotu si pripravujeme gumáky a pršiplášte! Máj ide vpred a my dúfame, že prídete osláviť české a slovenské jarné zvyky.
10:00 sa brány otvárajú
11:00 - 12:30 detský workshop - vyrobte si vlastnú Morenu alebo Čarodejnicu
12:30 obed – guláš alebo rezeň (15 USD/dospelý, 10 USD dieťa)
Po obede o 14.00 hod.: Zdobenie mája, vystúpenie detí a oheň. K táboráku si dáme párky (5 USD) a Kofolu/Vineu. LEN HOTOVOSŤ – ŽIADNY EFTPOS!
Celý program závisí od počasia a program sa môže počas dňa zmeniť, ale sľubujeme, že sa zabavíte a odnesiete si domov skvelé spomienky!!
Vidíme sa tam, váš tím Vodafestu!
------------------------------------------------------------
Ahojte krásni ľudia! Najbližšiu sobotu vás pozývame na májový obed.
Guláš s chlebom alebo rezeň so zemiakmi - 15 USD dospelý / 10 USD dieťa
Dáme si čaj, kávu, koláčiky, ale aj obľúbené nápoje Kofola a Vinea.
Nemôžem sa dočkať, až vás tam uvidíme!
PROSÍM, PRINESTE SI LEN HOTOVOSŤ, KEĎŽE NA ŠUMAVE NEEXISTUJE EFTPOS!!
***********************************************************************************
HELLO ALL BEAUTIFUL PEOPLE...!
Vodafest committee is proud to announce MAYPOLE 2022!!
7. 5. 2022 at Sumava Peksa Park - save the date!
Follow this site for more details!

VodaFest Czech and Slovak Festival is an annual folkloric event that showcases cultural riches of the two communities living in Melbourne, Australia. It is a one-day celebration of the traditions with folkloric dances, musical performances, national costume show, traditional arts & craft demos and food & beer tasting.
------------------------------------------------------------
We are getting our gumboots and raincoats ready for Saturday! Maypole is going ahead and we hope you will be there to celebrate Czech and Slovak spring traditional customs.
10am the gates open
11am-12.30pm kids workshop - make your own Morena or Witch
12.30 lunch - goulash or schnitzel ($15/adult, $10 child)
After lunch 2pm onwards: Maypole decorating, kids performance and fire. We will have sausages for the campfire ($5) and Kofola/Vinea. CASH ONLY - NO EFTPOS!
All program is weather permitting and the schedule can change on the day, but we promise you’ll have fun and take home some great memories!!
See you there, your Vodafest team!
------------------------------------------------------------
Hello beautiful people! You are invited to Maypole lunch this coming Saturday.
Goulash with bread or schnitzel with potatoes - $15 adult / $10 child
We will have tea, coffee, cakes, and your favourite Kofola and Vinea drinks, too..
Can't wait to see you there!
PLEASE BRING CASH ONLY AS THERE ARE NO EFTPOS FACILITES AT SUMAVA!!

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny