Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

65. Spišský trh 2022 Spišská Nová Ves

65. Spišský trh 2022 Spišská Nová Ves
Termín: 14.07.2022 - 17.07.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Spišská Nová Ves (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.spisskanovaves.eu

Popis

65. Spišský trh 2022 Spišská Nová Ves

Termín konania:
14. - 17. júl 2022 (štvrtok - nedeľa)

Usporiadateľ:
Mesto Spišská Nová Ves

Adresa:
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 07 Spišská Nová Ves

Kontakty:

Tel.: 053/4152 127 (spotrebný tovar * občerstvenia * služby)
E-mail: brigita.sopkova@mestosnv.sk
Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves

Tel.: 053/4176 627 (zábavné zariadenia * atrakcie)
E-mail: marcela.baluchova@mestosnv.sk
​​​​​​​Radnica, Radničné nám. 7, Spišská Nová Ves
Trhové miesta:

Spišská Nová Ves - cesty, komunikácie a verejné priestranstvá (ďalej len "trhové miesto") na uliciach:
Letná a Zimná ulica * Radničné námestie * Štefánikovo námestie * Elektrárenská ulica * Školská ulica * Ul. Ing. O. Kožucha

Účastníci:

Fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 178/1998 Z. z.") a organizačného poriadku.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny