Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Nová expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova 2022 Ružomberok

Nová expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova 2022 Ružomberok
Termín: 29.06.2022 - 31.12.2022
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Ružomberok (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.liptovskemuzeum.sk
www.youtube.com/watch?v=qtzRQOWiI94

Popis

Nová expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova 2022 Ružomberok

Liptovské múzeum, autori a tvorcovia expozície všetkých záujemcov srdečne pozývajú do novej expozície.

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Liptovské múzeum, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, na konci júna otvorilo novú trvalú expozíciu. Venovaná je stredovekým a novovekým dejinám
Liptova. Návštevníka čaká unikátny zážitok spoznávania dejín Liptova a jedinečných zbierkových predmetov spojených s Liptovom. Moderné priestory, unikátne vitríny vytvorené na mieru pre viac ako 500 zbierkových predmetov, vzdelávací dotykový stôl, aj to je nová expozícia múzea oslavujúceho v roku 2022 už 110 rokov svojej existencie.

Otvoreniu a vybudovaniu novej expozície predchádzala výtvarno-architektonická súťaž, do ktorej boli doručené tri návrhy. Odborná porota určila víťazný návrh, ktorý bol dopracovaný do projektovej dokumentácie, následne bolo Liptovské múzeum úspešné v grantovej výzve Fondu na podporu umenia (FPU) a získalo realizačné peniaze pre novú expozíciu. So samotnou stavbou novej expozície sa začalo v prvých mesiacoch roka 2022, od apríla prebiehala inštalácia zbierkových predmetov.

Expozícia je rozdelená do viacerých chronologických a tematických častí. Návštevník začína prehliadku v časti venovanej rannému stredoveku, kde uvidí najstaršie
archeologické nálezy (keramiku, železnú industriu a iné). Ďalšia časť je venovaná trom liptovským hradom, kde okrem archeologických nálezov a militárií, ako chladné a strelné
zbrane môže verejnosť vidieť aj unikátny model hradu Likava z roku 1927.
Jednou z viacerých doteraz nevystavovaných zbierok je aj depot z falšovateľskej dielne, ktorý sa našiel pri výskume kostola v Liptovskej Mare. Ide o unikátny súbor falzifikátov a polotovarov určených pre výrobu falošných mincí.

Liptovské múzeum
Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok, +421 44 432 24 68, sekretariat@liptovskemuzeum.sk
IČO 35993154, DIČ 2020590363, Bankové spojenie: SK44 8180 0000 0070 0048 1432
www.liptovskemuzeum.sk
www.skanzenpribylina.sk

Nasledujúca časť expozície je venovaná unikátnej stoličnej zástave Liptova, ale aj stavovským povstaniam, kde návštevník môže vidieť súbor jazdeckých muškiet, pištolí
a šablí. S Liptovom je úzko spojené aj zbojníctvo, a tak je jedna tematická časť expozície venovaná aj tomuto historickému fenoménu.
Súčasťou expozície sú aj mapy s osídlením Liptova v rannom, vrcholnom a neskorom stredoveku, ako aj texty, kde sa návštevník dozvie o liptovskom kniežati Jánovi Korvínovi, sakrálnych pamiatkach Liptova, zbojníctve a baníctve na Liptove a viaceré iné.
Súčasťou novej expozície je aj interaktívny digitálny dotykový stôl, kde sa nachádza sedem tematických vzdelávacích častí. Návštevník si tu môže zalistovať v dobovej kronike, v detailoch skúmať mapy Liptova z 18. a 19. storočia, spoznávať svätcov z oltárov liptovských kostolov, ale aj pozrieť si digitálnu vizualizáciu najvyššie položeného slovenského hradu – hradu Liptov.
Na novej expozícii pracovali kurátori Liptovského múzea Mgr. Rastislav Molda, PhD., Mgr. Simona Sliacka a PhDr. Karol Dzuriak.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies