Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianoce v Liptove Pribylina 2013

Vianoce v  Liptove Pribylina 2013
Termín: 29.12.2013
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Pribylina (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.liptovskemuzeum.sk

Popis

Vianoce v Liptove Pribylina 2013

Predvianočné a vianočné ľudové zvykoslovie, príprava tradičných jedál, vinšovanie, koledovanie.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny