Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Novobanský jarmok 2022 Nová Baňa - 29. ročník

Novobanský jarmok 2022 Nová Baňa - 29. ročník
Termín: 23.09.2022 - 24.09.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nová Baňa (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.novabana.sk

Popis

Novobanský jarmok 2022 Nová Baňa - 29. ročník

Mesto Nová Baňa oznamuje,

že tradičný 29. ročník Novobanský jarmok sa uskutoční 23. -24. 9. 2022.

Žiadosť o povolenie na predaj na jarmoku je dostupná v priložených súboroch www.novabana.sk spolu s požadovanými prílohami a predajcovia sú povinní žiadosť zaslať podpísanú v listinnej podobe (t. j. poslať poštou alebo doručiť osobne), inak sa považuje za nedoručenú!

Pozor zmena : Jarmok je určený pre:

- ľudovo-umeleckých remeselníkov s vlastným tovarom, (doložiť fotografiu predajného stánku)
- predajcov s občerstvovacími stánkami a doplnkovými - občerstvovacími stánkami ( trdelník, medovníky, medovina, burčiak a pod.),
- predajcov s poľnohospodárskymi prebytkami,
- zábavné atrakcie, balóny.

ZMENA - UPOZORNENIE
Jarmok nie je určený pre predajcov spotrebného tovaru.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny