Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Láska na dedine 2023 Martin

Láska na dedine 2023 Martin
Termín: 30.04.2023
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Martin - Jahodnícke háje (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.skanzenmartin.sk

Popis

Láska na dedine 2023 Martin

Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb. Ev. a. v. služby Božie.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny