Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

18th Children Festival at Aquarium of Pacific / 18. detský festival na akváriu Pacific 2023 Long Beach

18th Children Festival at Aquarium of Pacific / 18. detský festival na akváriu Pacific 2023 Long Beach
Termín: 18.03.2023 - 19.03.2023
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Long Beach, California, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.priateliaslovenskehofolkloru.com
www.aquariumofpacific.org

Popis

18th Children Festival at Aquarium of Pacific 2023 Long Beach

************************************************************
Folklore Ensemble PODKOVICKA and PODKOVIENKA at Aquarium Children Festival will be performing a March 19, 2023 (Sunday @ 1pm) Long Beach
************************************************************
The Aquarium of the Pacific’s eighteenth annual International Children’s Festival is a special festival for kids.

Celebrating the amazing talents of children of many cultures, this festival features cultural presentations and performances by children. The Aquarium will also honor a local youth with its annual Young Hero Award in recognition of the student’s efforts to make our planet a better.

Aquarium of the Pacific’s (at Long Beach) 14th annual International Children’s Festival is celebrating the amazing talents of children of many cultures. West African, Mexican, Pacific Islander, Cambodian, Chinese, Korean, Japanese, Persian, Irish, Slovak, and Czech dance are among the children’s performances, along with martial arts demonstrations and an international children’s choir. Kids of all ages can partake in a percussion circle, Japanese origami, Native American crafts, and Pacific Islander traditional children’s games. Celebrate the children in your life as you explore the wonders of the ocean.
============================================================

18. detský festival na akváriu Pacific 2023 Long Beach

************************************************************
Folklórny súbor PODKOVICKA a PODKOVIENKA na Detskom akváriovom festivale vystúpia 19. marca 2023 (nedeľa o 13:00) na Long Beach.
************************************************************
Osemnásty ročník medzinárodného detského festivalu Aquarium of the Pacific je špeciálnym festivalom pre deti.

Tento festival oslavuje úžasný talent detí mnohých kultúr a ponúka kultúrne prezentácie a vystúpenia detí. Akvárium tiež ocení miestnu mládež výročnou cenou Young Hero Award ako uznanie študentského úsilia o zlepšenie našej planéty.

14. ročník medzinárodného detského festivalu Aquarium of the Pacific (na Long Beach) oslavuje úžasné talenty detí mnohých kultúr. Medzi detské vystúpenia patria západoafrický, mexický, tichomorský ostrovný, kambodžský, čínsky, kórejský, japonský, perzský, írsky, slovenský a český tanec, ukážky bojových umení a medzinárodný detský zbor. Deti všetkých vekových kategórií sa môžu zúčastniť krúžku bicích nástrojov, japonských origami, indiánskych remesiel a tradičných detských hier obyvateľov tichomorských ostrovov. Oslávte deti vo svojom živote pri objavovaní zázrakov oceánu.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny