Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Cyrilometodské dni 2023 Terchová - 34. ročník

Cyrilometodské dni 2023 Terchová - 34. ročník
Termín: 02.07.2023 - 05.07.2023
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Terchová (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.terchova.sk

Popis

Cyrilometodské dni 2023 Terchová - 34. ročník

Dátum: 2.-5.7.2023

Viac informá cií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny