Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XV. Svätokatarínsku ochutnávku mladých vín ročníka 2014 v Modre

XV. Svätokatarínsku ochutnávku mladých vín ročníka 2014 v Modre
Termín: 21.11.2014
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Modra (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.modra.sk
www.svatokatarinskevino.sk

Popis

XV. Svätokatarínsku ochutnávku mladých vín ročníka 2014 v Modre.

Vincúr, spolok vinohradníkov a vinárov v Modre so sídlom: Sládkovičova č. 44, Modra si Vás dovoľuje srdečne pozvať na už:
XV. Svätokatarínsku ochutnávku mladých vín ročníka 2014 v Modre.

Podujatie sa uskutoční v piatok, 21. 11. 2014 o 17.00 hod v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra na Sokolskej ul č. 8 v Modre s nasledovným programom:

Uvítanie hostí a prítomných
- Vincent Jakubec, predseda spolku Vincúr
- Zhodnotenie vinohradníckeho roku 2013 - Ing. Vladimír Sodoma
- Požehnanie mladých vín - evanjelický a katolícky kňaz Mgr. Ján Oslík a Jozef Mišík o 17.30 hod.
- priateľská susedská degustácia prinesených vzoriek vín.

Čo je to ˝Svätokatarínske˝ víno?

Po viac ako 50 rokoch, odkedy sa prvé Beaujolais zjavilo v okolí Lyonu (Francúzsko) sa známy slogan "Le beaujolais nouveau est arrivé" v tomto roku objaví aj na Slovensku v hlavnom meste Bratislavy, no samozrejme budú sa koštovať mladé Slovenské vína pod jednotným názvom Svätokatarínske.

"Svätokatarínske" je mladé víno, u ktorého medzi zberom a uvedením na trh ubehne len niekoľko týždňov. Takéto víno má veľmi ľahkú farbu a nižší obsah alkoholu, zvyčajne okolo 11,5 až 12 percent.

Stará vinárska poučka tvrdí, že nie je rozdiel medzi mladým vínom a mladou ženou. Obe sú totiž veľmi nezrelé a dokážu nás neskutočne omámiť. Práve preto jeho čaro spočíva v sviežosti a aróme. Je určené k rýchlemu spotrebovaniu, ale nie je to podmienka. Nie že by mu hrozilo skazenie, len stárnutím stráca na sviežosti. Preto mladé víno nie je vhodné k archivovaniu na dlhší čas.

Značka "Svätokatarínske víno" je garanciou kvality slovenských mladých vín. Každé víno uvedené pod touto známkou musí spĺňať predpísané kvalitatívne parametre, to znamená, že musí nakoniec prejsť degustačnou komisiou, ktorá hodnotí každú jednu vzorku.

To znamená, že v prípade „Svätokatarínskeho“ vína musí byť do fľaše naplnené víno len s chráneným označením pôvodu a to do 31. decembra daného roku. V praxi to neznamená nič iné, len to, že víno by malo pochádzať z jednej zo šiestich slovenských vinohradníckych oblastí a zákazník by mal vedieť, o akú odrodu sa jedná a akú ide piť.

Také víno možno začať uvádzať na trh najskôr v prvý novembrový pondelok roku zberu hrozna, čím sme predbehli Francúzsko, ale aj Českú republiku.

POZRI SI!!!
Pre zaujímavosť naši český susedia majú tiež svoju značku mladých vín pod názvom Svätomartinské.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny