Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fašengy, fašengy, fašengovo časy Nižný Hrabovec 2014

Fašengy, fašengy, fašengovo časy  Nižný Hrabovec 2014
Termín: 16.02.2014 - 17.02.2014
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Nižný Hrabovec (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.niznyhrabovec.sk

Popis

Fašengy, fašengy, fašengovo časy Nižný Hrabovec 2014

Kultúrny dom Nižný Hrabovec -ultúrno-spoločenské posedenie

Fašengi śe kraca, už śe nenavraca,
stare dzivky plaču, že śe neodaju.
Mladojsc moja, veśelojsc,
kedy že ce budze dojsc?

S fašiangami, ktoré trvajú od Troch kráľov po popolcovú stredu a za ktorými nasleduje 40-dňový pôst sa spája veselosť, ľudová zábava, zabíjačky, hodovanie.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny