Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

"O najchutnejšie trhance ..." Čierny Balog 2014 - 10. ročník

Termín: 01.03.2014
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Čierny Balog (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.ciernybalog.sk

Popis

SÚŤAŽ O NAJCHUTNEJŠIE THRANCE ....10. ročník

sa uskutoční v sobotu 1. marca 2014

Kultúrny dom Čierny Balog – „Vlčie diery“

Podmienky súťaže:

Súťažiť môžu 3-členné družstvá.
Súťažiaci uvaria trhance zo surovín, ktoré zabezpečí organizátor.
Cesto musí byť vypracované z 2 vajec.
Pomôcky na varenie si prinesú súťažiace družstvá (hrnce, fišpret, váľok atď).
Hodnotí sa najmä kvalita a prihliada sa aj na čas varenia.

Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade v Čiernom Balogu, osobne, písomne, e-mailom (trhance@ciernybalog.sk ) alebo telefonicky (6304310, 6304316).

Pri prihlásení družstva do súťaže je potrebné uviesť:

* názov družstva
* mená členov
* kontakt na zodpovedného zástupcu.

Uzávierka prihlášok: v piatok 21. februára 2014 !!!

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE sú na stránke
http://www.ciernybalog.sk/

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny