Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Žiadosti slovenského národa 2024 Liptovský Mikuláš - 176. výročie

Žiadosti slovenského národa 2024 Liptovský Mikuláš - 176. výročie
Termín: 11.05.2024 - 31.12.2024
Téma: KULTÚRA | SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Liptovský Mikuláš (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: matica.sk

Popis

Žiadosti slovenského národa 2024 Liptovský Mikuláš - 176. výročie

Dátum:11.5.2024
Miesto: pamätník Žiadosti slovenského národa, Liptovská Ondrašová

176. výročie prijatia a vyhlásenia Žiadostí slovenského národa si dnes pripomenuli matiačiari spolu s mestom Liptovskom Mikuláši
Matica Slovenská Liptovský Mikuláš


176. výročie prijatia a vyhlásenia Žiadostí slovenského národa.
Matica slovenská, mesto Liptovský Mikuláš a verejnosť si pripomenuli tento krok prijatia zásadného národnopolitického, kultúrneho a sociálneho programu Slovákov.

Išlo o prvý najucelenejší slovenský politický program. Žiadosti boli prijaté 10. mája 1848 v Liptovskom Mikuláši za účasti asi 30 štúrovcov a vyhlásené boli o deň neskôr 11. mája. Podnet na prijatie vyšiel od Jána Francisciho a Štefana Marka Daxnera. Obsahovali 14 bodov pričom v bode 12 bolo požadované oslobodenie Jána Kráľa a Jána Rotaridesa z väzenia.

Slávnostný program venovaný 170. výročiu vyhlásenia Žiadostí slovenského národa.

Pamätník Žiadostí slovenského národa na Revolučnej ulici v Liptovskej Ondrašovej bude dejiskom oslavy na pripomenutie si 170. výročia tejto významnej udalosti v slovenských dejinách.

Žiadosti slovenského národa
sú národnorevolučný program Slovákov vyhlásený 10. mája 1848 v Liptovskom sv. Mikuláši, adresovaný uhorskej vláde a snemu (riešenie národnostnej, jazykovej, školskej otázky, zrušenie poddanstva, ktoré by sa týkalo všetkých kategórií roľníkov, zavedenie všeobecného volebného práva a i.). Ich tvorcami boli Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža, Ján Francisci, Štefan Marko Daxner a iní. V dôsledku odporu maďarských vládnucich kruhov neboli splnené.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies