Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

15. Jozefovské stretnutie a 6. Rudnobanský šachtág a 4. Rozálčiansky šachtág Hodruša – Hámre 2015

15. Jozefovské stretnutie a 6. Rudnobanský šachtág a 4. Rozálčiansky šachtág Hodruša – Hámre 2015
Termín: 18.03.2015
Téma: SPOLKY a CECHY
Miesto konania: Hodruša – Hámre (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.prvybanickyspolok.sk/k/3/2015/18

Popis

13. Jozefovské stretnutie a 4. rudnobanský šachtág a 3. Rozálčiansky šachtág Hodruša – Hámre 2014

Dátum: 18.03.2015
Kde: Hodruša – Hámre
Miesto: Hotel Salamandra

Podujatie Prvého baníckeho spolku.

Bližšie informácie: http://www.prvybanickyspolok.sk/k/3/2015/18

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny