Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXIV. Sninský jarmok Snina 2014

XXIV. Sninský jarmok Snina 2014
Termín: 12.09.2014 - 13.09.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Snina (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.snina.sk

Popis

XXIV. SNINSKÝ JARMOK Snina 2014

Prihlášku zašlite poštou alebo elektronicky:
Adresa: Mestský úrad, Strojárska 2060, 069 01 Snina
E-mail:
jozef.barlas@snina.sk, č.t. 057/7561850
iveta.chomanicova@snina.sk, č.t. 057/7561852

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny