Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

7. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky Hnúšťa 2014

7. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky Hnúšťa 2014
Termín: 04.10.2014
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Hnúšťa (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hnusta.sk

Popis

VII. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky
4. september 2014 - 11:30

M E S T O H N Ú Š Ť A

Vás pozýva na 7. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky

4. októbra 2014 - pri MsKS v Hnúšti

P r o p o z í c i e:

Organizátori: Mesto Hnúšťa a Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa
Miesto: Hnúšťa – priestor za MsKS
Dátum: 4. októbra 2014 - sobota - od 08.00 hodiny
• bude sa variť kotlíková polievka z kyslej kvasenej kapusty, podľa
osvedčených receptov
• prihlášky do súťaže zasielajte do 25. 9. 2014 na adresu:
Mestský úrad, Francisciho č. 74, 981 01 Hnúšťa alebo
e-mail: stejskalova@hnusta.org.
Bližšie informácie na tel. č.: 047/202 88 25
• podujatie sa koná len v prípade vyhovujúceho nedaždivého počasia
• na "prepláchnutie“ hrdla medzi jednotlivými vzorkami kapustovej
polievky bude k dispozícii pivo a nealkoholické nápoje

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE:

• o 08.00 prezentácia súťažiacich družstiev pred MsKS v Hnúšti,
rozmiestnenie tímov do priestoru, rozloženie prístreškov......
• o 09.00 hodine zapálenie ohňov, spoločný začiatok varenia
( všetky ingrediencie použité na prípravu polievky musia byť v surovom stave – bez predprípravy, predvarenia a pod./výnimkou je „pác“ – naloženie mäsa v „zóske“/)........
• o 12.00 ukončenie varenia, odoberú sa vzorky pre odbornú degustáciu vzoriek a začiatok ochutnávky uvarených polievok (čas je pre všetky tímy záväzný)
• o 13.00 vyhlásenie výsledkov
• a potom až do ..... neplánované voľné pojedanie, popíjanie a debaty s priateľmi

SÚČASNE BUDÚ PREBIEHAŤ PODUJATIA:

- 0. ročník festivalu malých dychových hudieb pod názvom „Tečkova trubka“ ako spomienka na nášho dlhoročného hudobníka, dirigenta a kapelníka Lacka Tökölyho

- 9. ročník regionálnej výstavy ovocia a zeleniny, ktorý bude prebiehať od piatka 3.10.2014 do soboty 4.10.2014 v prístavbe MsKS

- súťaž o „Najväčšiu lyžicu“ - každé družstvo môže priniesť maximálne 1 lyžicu /drevenú, plechovú, starú, novú – hlavne originálnu/

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny