Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XX. Svätourbanské slávnosti Sebechleby – Stará Hora 2014

 XX. Svätourbanské slávnosti Sebechleby – Stará Hora 2014
Termín: 25.05.2014
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Sebechleby (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.sebechleby.com

Popis

Obec Sebechleby a Matica slovenská Vás pozýva na
XIX. Svätourbanské slávnosti 25. máj 2013 – Sebechleby – Stará Hora - Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry.

Slávnosť venovaná svätému Urbanovi – patrónovi vinohradníkov a sebechlebským vinohradníkom. Sv. Urban - rímsky pápež (v r. 222-230) ochranca vinárov, vína, vinohradníkov, ale i debnárov.

Obec Sebechleby a Matica slovenská Vás pozýva na

XX. Svätourbanské slávnosti
25. máj 2014 – Sebechleby – Stará Hora

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry – Stará Hora
Slávnosť je venovaná svätému Urbanovi – patrónovi vinohradníkov a sebechlebským vinohradníkom.

P R O G R A M:
10:30 hod. Svätá omša / kaplnka sv. Urbana /
14:30 hod. Dychová hudba Sebechlebskí hudci
15:00 hod. Sprievod účinkujúcich súborov
Otvorenie – príhovory
Folklórna mozaika – domáci účinkujúci:
DFS Škovránok
DFS Vienok, starší žiaci ZŠ
Fsk Geľovianka
MSS Sebechleban
17:00 hod. Veselica v prírode

Sprievodné podujatia:
Národopisné múzeum, ľudoví výrobcovia, návšteva pivníc s ochutnávkou domácich odrôd vín
* návšteva národopisného múzea,
* návšteva vinohradníckych pivníc a chyžiek,
* ochutnávka domácich odrôd vín a sebechlebských špecialít,
* ľudoví výrobcovia.
Vstup voľný.

S v ä t ý U r b a n

Nevieme, či Urban, ktorý bol rímskym pápežom v rokoch 223- 230, mal rád víno alebo zakladal vinohrady, no stal sa obľúbeným patrónom vinohradníkov. Všade, kde sa na území Slovenska pestovalo hrozno, patril 25. máj k významným sviatkom. Vinohradníci si uctievali tohoto patróna, snažili sa získať jeho podporu a modlitbami si vyprosiť u neho priazeň a predovšetkým ochranu úrody vo viniciach.

Donedávna stáli solitérne sochy tohto svätca pri cestách vedúcich k vinohradom. Všemožné spôsoby naklonenia si tohto patróna sa udržali v praktizovaní úkonov súvisiacich s ovíjaním jeho sochy girlandami rozvinutej vinnej révy, alebo kladením nádob s vínom k jeho nohám.

Mnohé obce mu postavili pekné kaplnky, ku ktorým sa chodievali modlievať procesie v deň jeho sviatku. Niekedy sa však ľudia spontánne rozhnevali na svätca, ktorý nepriniesol dobré počasie. Jeho sochy polievali špinavou vodou, alebo ak v tento deň pršalo, vliekli ich po zemi a hádzali ich do potoka.

Pestovanie viniča a sadenie vínnej révy má u nás dlhú tradíciu. Obraz viníc dotvárala v minulosti vo vinárskom prostredí silueta sochy Sv. Urbana, ktorá neodmysliteľne patrila do tohoto priestoru a neopakovateľne zelenej atmosféry viníc.

Jedna stará múdrosť hovorí: "Keď prichádza víno, odchádzajú tajnosti".

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny