Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Bitka pri Lamači 2014 - 148. výročie bitky

Bitka pri Lamači  2014 - 148. výročie bitky
Termín: 11.10.2014 - 12.10.2014
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Bratislava - Lamač (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.bratislava.sk
sk.wikipedia.org

Popis

Bitka pri Lamači 2014 - 148. výročie bitky.

V Bratislave odohrala posledná bitka prusko - rakúskej vojny v roku 1866. Na oboch stranách padlo niekoľko sto vojakov, ktorých telá boli pochované v okolí Lamača, Dúbravky a na návrší Kamzíka.

V rekonštrukcii bitky pri Lamači ide o pripomenutie si významnej udalosti v dejinách Bratislavy, ale i Slovenska, na ktorého území sa v rámci Rakúska-Uhorska dejinná udalosť odohrala.

Podujatie Bitka pri Lamači sa uskutoční 11. – 12. 10. 2014 medzi Lamačom a Záhorskou Bystricou, na lúke pred Krematóriom.

Na akciu je zabezpečený vláčik "Blaváčik", ktorý bude zvážať ľudí na akciu ku Krematóriu z Vrančovičovej ul., krčma Pantl.

Bitka pri Lamači
bolo záverečné vojenské stretnutie rakúskej a pruskej armády v rakúsko-pruskej vojne v roku 1866.

Vojna sa začala na pruských hraniciach v severných Čechách, pokračovala dejiskom najväčšej bitky pri Hradci Králové a ukončená bola krviprelievaním v Lamači pri Bratislave.

Útočiaca pruská armáda prenasledovala časť porazených rakúskych jednotiek popri rieke Morava. 19. júla obsadila Malacky a o dva dni Stupavu. Prusi sa chystali dobyť Bratislavu, dôležité strategické miesto. Boli by si tak posilnili pozície v prípadnom útoku na Viedeň.

Rakúske jednotky vytvorili pred Bratislavou mohutný obranný val, rozprestierajúci sa od návršia Hrubý Pleš až po svahy Devínskej Kobyly. Silné delostrelectvo rozostavili pri Lamači a Dúbravke, aby chránilo prístupové cesty od Stupavy.

Útok Prusov sa začal ráno 22. júla silnou delostreleckou paľbou na Dúbravku a Lamač. Medzitým sa ďalšie oddiely pokúsili o obchvat rakúskych obranných línií cez Kamzík. Napokon bol útok Prusov odrazený. Pred rozhodujúcim útokom Prusov Bratislavu zachránil začiatok prímeria uzavretého v Mikulove.

V tejto poslednej bitke rakúskej - pruskej vojny padlo niekoľko sto vojakov na jednej i druhej strane. Ich hroby sú roztrúsené v okolí Lamača, Dúbravky a po návrší Kamzíka. Mierové rokovania sa začali v Mikulove a pokračovali v Prahe, kde 23.8.1866 podpísali mierovú zmluvu. Pražským mierom sa Rakúsko zaviazalo, že sa úplne zrieka Nemecka a svojej nemeckej politiky vôbec. Muselo zaplatiť vojnovú kontribúciu 20 miliónov pruských toliarov. Výsledok vojny bol jedným z určujúcich faktorov neskoršieho rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1867.

Program:

Sobota 11. 10. 2014
09:00 | Propagačný pochod jednotiek mestskou časťou, vojenská hudba
10:30 | Komentované ukážky vojakov tradičných historických jednotiek: rakúske delostrelectvo, rakúska pechota a pruská pechota, rakúska jazda a pruská jazda
11:30 – 13:00 | Vojenský dobový tábor
13:00 | Komentované ukážky vojakov tradičných historických jednotiek: rakúske delostrelectvo, saská pechota, pruská jazda
13:30 | Promenádny koncert vojenskej dychovej hudby
14:30 | Bojová scéna z bitky pri Lamači 1866
16:00 – 18:00 | Vojenský dobový tábor
19:30 | Večerný živý obraz – bojová scéna

Nedeľa 12. 10. 2014
11:30 | Pietny akt pri pomníku z prusko - rakúskej vojny roku 1866 Vrančovičová ulica – oproti kostolu: kladenie vencov, čestné salvy, hymny

Tešíme sa na Vás!

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies