Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Zábava plná hudby a tanca Nové Zámky 12/2014

Zábava plná hudby a tanca Nové Zámky 12/2014
Termín: 20.12.2014 - 21.12.2014
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Nové Zámky (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: nzmatica.webnode.sk

Popis

Zábava plná hudby a tanca Nové Zámky 12/2014

Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch vás pozýva na
dobrú zábavu.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny