Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Predvianočná kapustnica Brezová pod Bradlom 2014

Predvianočná kapustnica Brezová pod Bradlom 2014
Termín: 19.12.2014
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Brezová pod Bradlom (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.brezova.sk

Popis

Občianske združenie Charis - Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Brezová pod Bradlom a Mesto Brezová pod Bradlom vás pozývajú na kultúrno-spoločenskú akciu s názvom Predvianočná kapustnica.

Hlavnou myšlienkou tejto akcie je pomôcť deťom zo sociálne znevýhodnených rodín u nás v meste. 19.12.2014 budú organizátori variť od 13.00 hod. na námestí kapustnicu.

Predaj sa začne o 16.00 hod. a výťažok z predaja predvianočnej kapustnice sa použije na zakúpenie potrebných vecí pre deti, ktoré osobne odovzdá do rodín p. farárka Lívia Lichancová ešte pred Vianocami. Zoznam detí pre OZ Charis poskytli pracovníčky MsÚ, odd. sociálnych vecí a rodiny.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny