Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Pochovávanie basy Zuberec

Pochovávanie basy Zuberec
Termín: 17.02.2015
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Zuberec (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.abcROHACE.sk

Popis

POCHOVÁVANIE BASY

Zvykoslovný program na koniec fašiangu spojený
s tradičnou ľudovou veselicou

Usporiadateľ: Podroháčska folklórna skupina zo
Zuberca

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny