Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

"Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy" - zabíjačka a fašiangy Špania Dolina 2015

Termín: 31.01.2015
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Špania Dolina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.spaniadolina.sk

Popis

"Fašiangy, fašiangy,fašiangové časy" - zabíjačka a fašiangy Špania Dolina 2015

Obecný úrad Špania Dolina, Občianske združenie Zvyky a tradície, Znalekon s.r.o. a Penzion Klopačka Špania Dolina
vás srdečne pozývajú na

ZABÍJAČKU A FAŠIANGY 2015

a na fašiangové zvyky. Sprievod v maskách a vinšovanie po domoch, tradičná zabíjačka, pražené pampúchy, ľudové pesničky a veľa ďalších zážitkov.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny