Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

PIROHY 2015 Podhoroď - 11. ročník súťaže vo varení a lepení pirohov

PIROHY  2015  Podhoroď - 11. ročník súťaže vo varení a lepení pirohov
Termín: 30.08.2015
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Podhoroď (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.podhorod.sk

Popis

11. ročník súťaže vo varení a lepení pirohov PIROHY 2015

Úlohou súťažiacich je pripraviť z 1 kg múky v určenom časovom limite čo najväčší počet pirohov so stanovenou veľkosťou.

Zrúcaniny hrádku nad obcou Podhoroď sú nemými svedkami pomerne bohatej histórie aj zaujímavej prítomnosti pomyselného pomedzia medzi dedinami, v ktorých obyvatelia hovoria zemplínskym nárečím a Rusínmi.. Podujatie je v tejto pohraničnej oblasti obľúbenou i očakávanou kultúrno – spoločenskou udalosťou. Cieľom festivalu je budovať povedomie a hrdosť na spoločnú históriu a súčasnosť regiónu

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny