Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Súťaž vo varení Gemerských guliek Jelšava 2015 - 11. ročník

Súťaž vo varení Gemerských guliek Jelšava 2015 - 11. ročník
Termín: 06.06.2015
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Jelšava (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.jelsava.sk

Popis

Varenie Gemerských guliek Jelšava 2015 - 11. ročník

Podujatie sa uskutoční v rámci "Dní mesta Jelšava 2015"

09:00-12:00 hod. Varenie Gemerských guliek
12:00-13:00 hod. Ochutnávanie návštevníkmi podujatia
13:00-13:30 hod. Vyhodnotenie súťaže

PROPOZÍCIE
súťaže vo varení Gemerských guliek
Dátum: 06. 6. 2015
Miesto: areál futbalového štadióna v Jelšave
Štart: 9.00 hod.
Družstvá : šéfkuchár + dvaja pomocníci
Množstvo : guľky sa budú pripravovať min. z 10 kg zemiakov, ostatné ingrediencie podľa vlastného receptu alebo uváženia „šéfkuchára“.
/Podľa skúseností z predchádzajúcich ročníkov guľky z 10 kg zemiakov nepokryjú záujem návštevníkov súťaže o kúpu tohto obľúbeného jedla zo strany návštevníkov Dní mesta/.
Suroviny a potrebné náradie /kotlík na varenie guliek, mlynček, naberačky, strúhadlá na zemiaky, nože, plynový varič, taniere, vidličky ap./, ako aj označenie družstva /obec, pomenovanie“ si zabezpečia súťažiace družstvá.
Usporiadateľ zabezpečí : prístrešok, drevo na oheň pod kotlík, pracovný stôl, pitnú vodu.
Všetky práce spojené s prípravou surovín /čistenie a strúhanie zemiakov a príprava ostatných ingrediencií/ súťažiace družstvá vykonávajú priamo na mieste súťaže a to až po odštartovaní súťaže. Porota pred začiatkom súťaže skontroluje dodržanie tejto podmienky. V prípade zistenia porušenia súťažných podmienok družstvo bude môcť variť, avšak nebude hodnotené.
Na príprave a varení sa môžu zúčastniť a v priestoroch „kuchyne“ sa môžu zdržiavať len členovia súťažiaceho družstva.
Oheň pod kotlík si môžu súťažiaci pripraviť pred odštartovaním súťaže.
Priestranstvo pre súťažiacich bude pripravené od 7.30 hodiny.
Hodnotiace kritériá :
- kvalita a vzhľad pripraveného pokrmu.
Hodnotenie :
- odbornou porotou, menovanou primátorom mesta
- divákmi /divácka „porota“ si bude guľky od súťažiacich kupovať. Cenu si určujú súťažiace družstvá. Divácka porota bude hodnotiť kvalitu pokrmu formou lístkov vhadzovaných do pripravenej hlasovacej schránky.
Súťažiť sa bude aj o titul „Najsympatickejší kuchár – kuchárka“.
Prihlášky do súťaže prijíma Mestský úrad,
Námestie republiky č.s. 499,
049 16 Jelšava
Telefón 058/4482650
Fax 058/4482 631
E-mail matrika@jelsava.sk
Uzávierka prihlášok : 03. 06. 2015

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny