Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

21. ročník Obnoveného jarmoku v Stropkove 2015

21. ročník Obnoveného jarmoku v Stropkove 2015
Termín: 31.07.2015 - 01.08.2015
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Stropkov (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.stropkov.sk

Popis

21. ročník Obnoveného jarmoku v Stropkove 2015

Centrum diania bude ako v minulosti na námestí, kde budú stánky s občerstvením, pódium umiestníme priamo nad fontánu. Ulička remesiel bude takisto bez zmien v mestskom parku, v prípade väčšieho počtu remeselných stánkov ich budú môcť jarmočníci nájsť aj pri kaštieli. Predajné stánky budú rozmiestnené po ulici Zámockej - od križovatky s Cintorínskou po parkovisko oproti Victorii a predajcom bude k dispozícii aj priestranstvo pred Okresným úradom s fontánou. Vzhľadom na obmedzený priestor bude k dispozícii asi o tretinu menej predajnej plochy ako na ulici Hlavnej. Mesto musí zákonite rátať aj s nižším výnosom z poplatkov za predajné miesta. Z bezpečnostných dôvodov bude prístup na námestie možný len cez vyhradené priechody a na výjazdoch na Hlavnú ulicu bude osadené bezpečnostné oplotenie.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny