Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Cechové hry Krupinské 2015 - 33. ročník

Cechové hry Krupinské 2015 - 33. ročník
Termín: 05.09.2015
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Krupina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.krupina.sk

Popis

Cechové hry Krupinské 2015 - 33. ročník

Viac informácii je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny