Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

24. Folklórne slávnosti pod Babou horou a Pilskom 2016

24. Folklórne slávnosti pod Babou horou a Pilskom 2016
Termín: 17.07.2016
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Sihelné (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.sihelne.sk
www.youtube.com/watch?v=57KZ8LmVTUY

Popis

24. Folklórne slávnosti pod Babou horou a Pilskom 2016

Folklórny festival beskydských goralov

Dňa 17. 7. 2016
Sihelné – amfiteáter
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v Kultúrnom dome v Sihelnom.
OcÚ Sihelné, OKS DK

Obec Sihelné
sa nachádza na severozápadnom Slovensku v okrese Námestovo. Je treťou najsevernejšie položenou obcou Slovenska. Hraničí s katastrami obcí Oravská Polhora, Námestovo, Oravské Veselé a Rabča. Má veľkosť 1440 ha a približne obdĺžnikovitý tvar s orientáciou juhovýchod – severozápad. Najvyšším bodom je vrchol Sihelnianského hrádku s nadmorskou výškou 993,4 m n.m. najnižším miestom na začiatku obce smerom od Rabče, kde Sihelniansky potok opúšťa katastrálne územie v nadmorskej výške približne 669 m n.m. V roku 2014 mala obec 2019 obyvateľov.
Nárečie je tu ešte goralské.

Názov obce Sihelné je odvodený od slova SIHLA / SICHLA, ktoré má dva významy: kosodrevina alebo mladý smrekový či jedľový les. Dňa 13. augusta 1629 v kostole sv. Žofie na Oravskom hrade gróf Gašpar Illesházy vydal zakladaciu listinu Sihelného bratom Matejovi a Jurajovi Nováčikovcom z Rabče. Novú dedinu mali založiť v „surových lesoch medzi Polhorou a Rabčou“ a od roku 1629 nasledujúcich 16 rokov boli oslobodení od platenia všetkých dávok, okrem desiatku od oviec. Podľa názvu starých ralí rekonštruované rodinné mená prvých osadníkov sú: Krupa, Kyseľ, Brandis, Gonšer. Roku 1659 osada Sylne mala 384 ľudí, 41 rodín na šiestich raliach.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny