Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Prázdninová škola tradičných techník Špania Dolina 2016 - 11.ročník

Prázdninová škola tradičných techník Špania Dolina 2016 - 11.ročník
Termín: 25.07.2016 - 29.07.2016
Téma: RôZNE +++
Miesto konania: Špania Dolina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.spaniadolina

Popis

Určená pre deti od 10 rokov a je aj možnosť pobytu detí s rodičom.
Tvorivé dielne zamerané na výučbu paličkovania špaňodolinskej čipky, tradičné techniky pri práci s hlinou, textilom, a iné.
týždenný turnus ( pondelok až piatok ) - podľa osobného výberu
denného pobytu
alebo s ubytovaním v obci

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny