Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí

Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí
Termín: 07.12.2012
Téma: SPOLKY a CECHY | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Budapest (Zahraničie - Maďarsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.luno.hu

Popis

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku,
Slovenský inštitút v Budapešti,
Divadlo Vertigo pri CSSM,

usporiadajú tradičné Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí, ktoré sa bude konať 7. decembra o 10.30 hodine v Slovenskom inštitúte (Budapešť VIII., Rákócziho trieda 15).

Program sa začne divadelným predpoludním, v ktorom sa predstavia účastníci divadelnej prehliadky „Deti deťom“ a divadelného tábora.

Sviece na adventnom venci zapália generálny biskup evanjelickej cirkvi v Maďarsku Péter Gáncs, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku Peter Weiss, riaditeľka slovenskej školy v Sarvaši Zuzana Medveďová a predseda CSSM Ján Fuzik.

Na záver programu odovzdajú diplomy štipendistom Programu pre nadaných a vystúpia žiaci slovenskej školy v Budapešti s vianočným programom.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny