Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Oberačka po sebechlebsky 2016 - 9. ročník

Oberačka po sebechlebsky 2016 - 9. ročník
Termín: 01.10.2016
Téma: KULTÚRA | VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Sebechleby – Stará Hora (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.starahora.sk

Popis

Občianske združenie Sebechleby Vás pozýva do vinohradníckej osady Stará Hora pri Sebechleboch na 9. ročník kultúrno-spoločenského podujatia

Oberačka po sebechlebsky 2016

Kultúrno-spoločenské podujatie Oberačka po Sebechlebsky 2016 pre Vás pripravujeme už deviaty rok. Zaznamenali sme zvýšený záujem návštevníkov, čo nás samozrejme veľmi teší a preto rok, čo rok toto podujatie vylepšujeme a snažíme sa Vám priblížiť a ukázať zvyky a tradície z okolia Sebechlieb.

Ani 8. ročník nebude výnimkou, preto sme pre Vás pripravili pestrejší program, v ktorom vystúpia folklórne súbory nie len z okolia. Ďalej máme pripravenú širokú ponuku jedál a dobrôt pripravených podľa najstarších, domácich receptov a k tomu nesmie chýbať výborný domáci burčiak.

Pre najmenších sme pripravili detské ihrisko, súbežne s programom bude prebiehať ľudovo-remeselná výroba na jarmoku a prehliadky súkromných vinných pivníc spojené s ochutnávkami vín a typickej ľudovej gastronómie.

Vinohradnícka osada STARÁ HORA

Hovorí sa: “Ak ste neochutnali starohorské samorodové víno a nezažili atmosféru v tunajších vínnych pivniciach, tak ste ani neboli na Starej Hore.”

V prekrásnom a kľudnom prostredí na južnom okraji Štiavnických vrchov leží vinárska osada, ktorá bola v roku 1981 zapísaná do zoznamu Pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry na Slovensku. Osada predstavuje zriedkavo čistý charakter sústredných vinohradníckych pivníc mimo obydlia vinohradníkov.

Ku hlavným pozoruhodnostiam Starej Hory patria nepochybne vínne pivnice kopané ručne do tufového podložia (sopečného pôvodu) a chyžky postavené nad nimi.

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY STARÁ HORA

bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 22/81 z 21. 1. 1981.
Uznesením Rady ONV vo Zvolene č. 105/83 z 8. 7. 1983 bolo schválených do ÚZKP 83 objektov z Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora a súčasne boli schválené aj Zásady pamiatkovej starostlivosti pre rezerváciu.

Aktuálne boli v roku 1998 spracované Opatrenia na záchranu s obnovou Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora – Sebechleby, ktoré boli záväzným podkladom pre vypracovanie územného plánu sídelného útvaru s pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry – Sebechleby.

V opatreniach bol stanovený spôsob ochrany a režim povolených činností v území pamiatkovej rezervácie a jej ochrannom pásme na základe poznania lokality Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. V extraviláne obce sa nachádzajú vinohradnícke pivnice s nadzemnou stavbou. Tie svojím stavebným materiálom, dispozíciou kontinujú archaické prvky účelových objektov charakteristických pre túto lokalitu.

Vznik sústredených vinohradníckych pivníc na jednom mieste si vynútili špecifické okolnosti historického vývoja, ku ktorému sa pridružuje i vhodné geografické prostredie s možnosťou hĺbenia pivníc v tufovom podloží.

Posledných rokoch sa využívajú objekty na rekreačné účely a agroturistiku. Niekoľko objektov je pripravených ubytovať svojich hostí, ponúknuť doplnkové služby a program na voľný čas.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies