Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočný Festival / Christmas Festival 2016 Calgary

Vianočný Festival / Christmas Festival 2016 Calgary
Termín: 17.12.2016
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Calgary, Alberta, Kanada, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kanadskyslovak.ca

Popis

Vianočný Festival

Kedy: Sobota, 17. decembra 2016 @ 4pm
Kde: St. David's United Church, 3303 Capitol Hill Crescent NW, Calgary
Vianočný Festival je príležitosťou na stretnutie slovenskej komunity, ale samozrejme vítaní sú všetci, ktorí prichádzajú so záujmom príjemne stráviť vianočné chvílle.
Pripravený máme kultúrny program, vianočný trh s predajom vianočných darčekov a lahôdok a vianočnú dieľnu pre deti. Neodmysliteľnou súčasťou je samozrejme tradičné pohostenie - kapustnica, vianočný punč či koláče.

Vstupenky je možné zakúpiť si v predpredaji na web stránke slovakfolklore.ca.

*************************************************

Christmas Festival

When: Saturday, December 17, 2016 @ 4pm
Where: St. David's United Church, 3303 Capitol Hill Crescent NW, Calgary

Christmas Festival is an opportunity to meet with the Slovak community, but of course all are welcome who come with a desire to pleasantly spend Christmas time.

We have prepared a cultural program, Christmas market with sales of Christmas gifts and delicacies, and Christmas workshops for children. Of course, traditional Slovak treats - sauerkraut soup, Christmas punch, and pies will be available.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny