Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Pezinské vinobranie Pezinok 2014

Pezinské vinobranie Pezinok 2014
Termín: 19.09.2014 - 21.09.2014
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Pezinok (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.pezinok.sk

Popis

VINOBRANIE

Nielen chlebom a vínom je človek živý, preto usporiadatelia tohto megapodujatia myslia aj na duševné pôžitky vo forme bohatého kultúrneho programu počas troch dní jeho trvania.
Ľudomír Herodek, novinár

Tradičné oberačkové slávnosti. Pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom.

Prvé správy o pezinských slávnostiach oberačiek pochádzajú z 13. stor. Počas hospodárskej recesie na prelome 19. a 20. stor. sa začiatky oberačiek slávili iba vo viechach.

V roku 1934 mestská rada rozhodla o obnovení pezinských vinobraní. Tesne pred 2. svetovou vojnou sa táto tradícia prerušila a až v roku 1958 sa začali organizovať nové malokarpatské vinobrania.

Do roku 2004 sa v ich zabezpečovaní striedali Pezinok s Modrou. Od uvedeného roku sa usporadúvajú v Pezinku každoročne.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny